I Jornada del Consejo Consultivo de Pacientes de Cataluña

I Jornada del Consejo Consultivo de Pacientes de Cataluña

El Consejo Consultivo de Pacientes de Cataluña, un año después de su creación,  celebró su primera Jornada con el objetivo de poner en común conocimientos, experiencias y reflexiones dirigidas a mejorar la atención sanitaria de la ciudadanía, pero también con…

I Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

I Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, un any després de la creació,  va celebra la seva primera Jornada amb l’objectiu de posar en comú coneixements, experiències i reflexions adreçades a millorar l’atenció sanitària de la ciutadania, però també amb…

Clausura 18 Muestra de Asociaciones de Barcelona

Clausura 18 Muestra de Asociaciones de Barcelona

La Muestra de entidades celebró la 18 edición durante estas Fiestas de la Mercè. El acto de clausura rindió homenaje a dos entidades, el Casal dels Infants del Raval y Pallasos Sense Fronteres. En este fin de fiesta, a parte…

Cloenda 18 Mostra d'Associacions de Barcelona

Cloenda 18 Mostra d’Associacions de Barcelona

La Mostra d’entitats va celebrar la 18a edició durant aquestes Festes de la Mercè. L’acte de cloenda va retre homenatge a dues entitats, el Casal dels Infants del Raval i Pallassos Sense Fronteres. En aquest fi de festa, a part…

Jornada m4all Day - Movilidad para todos

Jornada m4all Day – Movilidad para todos

Coincidiendo con la 18a Muestra de Asociaciones de Barcelona que se celebra durante las fiestas de la Mercè, el sábado 21 de septiembre se celebró el m4all day con el objetivo de dar a conocer el m4all Competence Center, incluyendo…

Jornada m4all Day - Mobilitat per a tothom

Jornada m4all Day – Mobilitat per a tothom

Coincidint amb la 18a Mostra d’Associacions de Barcelona que se celebra durant les festes de la Mercè, el dissabte 21 de setembre es va celebrar el m4all day amb l’objectiu donar a conèixer el m4all Competence Center, incloent les seves…

Pregó de les Festes de la Mercè 2013

Pregó de les Festes de la Mercè 2013

El prestigiós i innovador cuiner Ferran Adrià ha pronunciat el pregó de les Festes de la Mercè al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Amb un discurs marcat per la improvisació i el sentit de l’humor, Adrià -que ha…

Pregón de las Fiestas de la Mercè 2013

Pregón de las Fiestas de la Mercè 2013

El prestigioso e innovador cocinero Ferran Adrià ha pronunciado el pregón de las Fiestas de la Mercè en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Con un discurso marcado por la improvisación y el sentido del humor, Adrià, -que…

Llei d’accessibilitat, compareixença d’ACAPPS en el Parlament de Catalunya

Llei d’accessibilitat, compareixença d’ACAPPS en el Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya està tramitant la Llei d’accessibilitat i aquest dimarts 17 de setembre han tingut lloc, en la Comissió de Benestar, Família i Educació, les compareixences d’entitats del sector de la discapacitat que no havien comparegut durant el…

Ley de accesibilidad, comparecencia de ACAPPS en el Parlamento de Cataluña

Ley de accesibilidad, comparecencia de ACAPPS en el Parlamento de Cataluña

El Parlamento de Cataluña está tramitando la Ley de accesibilidad y este martes 17 de septiembre han comparecido, en la Comisión de Bienestar, Familia y Educación, las entidades del sector de la discapacidad que no habían comparecido durante el mes…