Plenari del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.

El dimecres 13 de novembre es va celebrar, al Saló de Cent, el Plenari del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.

índice

En aquest plenari la regidora de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, va fer un repàs a les accions que es van fer des del consell municipal durant el curs passat, així com també va expressar les que es pensen dur a terme a partir d’ara. Els grups de treball del consell també van avaluar les línies que fins ara havien seguit i van proposar noves línies d’actuació per treballar durant el proper any.