Subtitulació del Plenari extraordinari del Consell Municipal de Benestar Social

El 10 d’abril de 2014 es va celebrar, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, el Plenari extraordinari del Consell Municipal de Benestar Social.

El Plenari va començar amb la benvinguda de la presidenta del Consell, la Sra. Maite Fandos, que seguidament va presentar l’informe de presidència.

A continuació es va parlar del desplegament del Reglament de Funcionament Intern del Consell Municipal de Benestar Social i es va procedir a l’elecció de la vicepresidència associativa i de la comissió permanent.

Després, es va fer la presentació dels pressupostos municipals 2014 de l’àmbit. I finalment, el Consell va acabar amb l’exposició dels resultats del procés d’elecció de la vicepresidència i la comissió permanent i el torn obert de paraules.índex