SEGONA EDICIÓ DE “TECNOLOGIA PER A TOTHOM” ACCESSIBLE

El passat dimecres 12 de novembre a les 12 h es va celebrar a l’Auditori de Barcelona Activa la segona edició de la jornada “Tecnologia per a Tothom”. La trobada anava adreçada tant als usuaris d’aquestes solucions tecnològiques com a empreses o emprenedors que vulguin innovar  desenvolupant solucions orientades cap a aquests col·lectius, i té una doble vessant, social i econòmica.
20141112_124555
Per una banda es va voler posar de relleu el paper determinant de la tecnologia en la inserció laboral de les persones amb necessitats especials. D’altra banda, també es va voler evidenciar les oportunitats de negoci per a les empreses que se’n deriven. Així, es van presentar solucions tecnològiques dirigides a afavorir l’accés al mercat laboral de persones amb discapacitat, trastorn de salut mental o en risc d’exclusió.

El programa de la jornada va incloure una conferència de Genís Roca (Roca Salvatella), una taula de diàleg on es va debatre el paper de les TIC com a element facilitador de la integració, i una presentació de testimonis d’usuaris i d’empreses desenvolupadores d’algunes d’aquestes solucions.

Subtil, a través de la Federació ACAPPS, va fer la subtitulació en directe per a persones amb discapacitat auditiva i també hi havia interpretació en llengua de signes.