Subtítols en la conferència “Language development in deaf children following cochlear implantation” de Marcel Giezen.

upf subtitulacióEl laboratori de llengua de signes catalana (LSC Lab) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra va organitzar la conferència “Language development in deaf children following cochlear implantation” (El desenvolupament del llenguatge en nens sords amb implant coclear), a càrrec del Dr. Marcel Giezen (Basque Center on Cognition, Brain and Language).

L’acte va tenir lloc el 9 de juny a l’auditori de la UPF. La conferència va ser en anglès i Subtil vam oferir el servei de subtitulació / traducció en directe.