Jornada Economia Feminista: acció institucional i lluites socials

El passat 6 d’abril Subtil vam realitzar, a través d’ACAPPS, la subtitulació en directe de la Jornada “Economia Feminista: acció institucional i lluites socials”, que va tenir lloc al MACBA.

L’acte el va organitzar la Regidoria de Feminismes i LGTBI i el Departament de Transversalitat de Gènere – CIRD, volien que fos una jornada per abordar l’economia feminista des de les vessants de l’acció institucional i de les lluites socials.

A la trobada hi van participar persones del món acadèmic, de l’Administració pública i referents de moviments i lluites socials, així com representants de l’Ajuntament de Barcelona.

Fes clic aquí per a més informació.