32è Premi Internacional Alfonso Comín, a l'Ajuntament de Barcelona

11a Assemblea Nacional d’Iniciativa per Catalunya Verds.