11a Assemblea Nacional d’Iniciativa per Catalunya Verds.

11a Assemblea Nacional d’Iniciativa per Catalunya Verds.