Jornada “Visibilitzar, transformar, garantir drets” de l’Observatori de la Discapacitat.

11a Assemblea Nacional d’Iniciativa per Catalunya Verds.