3a. Jornada Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

3a. Jornada Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.