Pregó de la Festa Major de Sants amb interpretació en llengua de signes.

Aprovació de la Llei d'accessibilitat