Barcelona i la qualitat de vida. Millorant cada dia. Acte electoral de CiU a Barcelona.

Barcelona i la qualitat de vida. Millorant cada dia. Acte electoral de CiU a Barcelona.