Compareixences al Parlament de Catalunya en el tràmit de la Llei d'accessibilitat.

BCNegra Entrega premi Pepe Carvalho 2014