Barcelona, Always Connected

Biennal Ciutat i Ciència: "Viure a l'espai"