II Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària

Celebració 10 anys de la FOAPS