Ceremònia d’entrega del Segell Làbora

Ceremònia d'entrega del Segell Làbora