Compareixença d'ACAPPS i altres entitats al Parlament de Catalunya en el tràmit de la Llei d'accessibilitat

Cloenda 18a. Mostra d'Associacions de Barcelona.