Compareixença d’ACAPPS i altres entitats al Parlament de Catalunya en el tràmit de la Llei d’accessibilitat

Compareixença d'ACAPPS i altres entitats al Parlament de Catalunya en el tràmit de la Llei d'accessibilitat