XVIII Jornades de la Federació ACAPPS

Compareixences al Parlament de Catalunya en el tràmit de la Llei d'accessibilitat.