Compareixences al Parlament de Catalunya en el tràmit de la Llei d’accessibilitat.

Compareixences al Parlament de Catalunya en el tràmit de la Llei d'accessibilitat.