Interpretació en la Jornada "Nous camins de lluita contra la pobresa"

Compareixences al Parlament de Catalunya en el tràmit de la Llei d'accessibilitat