Compareixences al Parlament de Catalunya en el tràmit de la Llei d’accessibilitat

Compareixences al Parlament de Catalunya en el tràmit de la Llei d'accessibilitat