Assemblea de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Conferència de l'11 de setembre: “Les lluites obreres i la democràcia a la segona meitat del segle XX”, a càrrec de Carmen Molinero.