Conferència Nacional per la República Catalana, presentació experiències internacionals

Conferència Nacional per la República Catalana, presentació experiències internacionals