Convenció nacional d'Iniciativa per Catalunya Verds.

Congrés "Lo que de verdad importa", Mallorca