Convenció nacional d’Iniciativa per Catalunya Verds.

Convenció nacional d'Iniciativa per Catalunya Verds.