Debat “Accessibilitat i disseny per a tothom: avançar en la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat”.

Convenció nacional d'Iniciativa per Catalunya Verds.