2a Jornada metropolitana "L'accessibilitat al comerç"

Entrega de Premis Nit de l'Esport de Gràcia