Entrega dels premis del concurs de guarniments de carrers de la Festa Major de Sants amb interpretació en llengua de signes.

Entrega dels premis del concurs de guarniments de carrers de la Festa Major de Sants amb interpretació en llengua de signes.