I Congrés sobre el dret a l’autonomia personal

I Congrés sobre el dret a l'autonomia personal