Interpretació a l'anglès en el 1r simposi del CRIP, Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica

I Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya "Compartir per avançar"