I Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya “Compartir per avançar”

I Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya "Compartir per avançar"