II Jornada de la Plataforma Volem Signar i Escoltar

II Jornada de la Plataforma Volem Signar i Escoltar