II Jornada del Consell Consultiu de pacients de Catalunya

II Jornada del Consell Consultiu de pacients de Catalunya