IV Trobada d'Escoles Esportives de l'ONCE (inauguració)

Inauguració del Festival Inclús