Pregó de la Mercè a càrrec de Ferran Adrià

Interpretació a l'anglès en el 1r simposi del CRIP, Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica