Interpretació en la Jornada “Nous camins de lluita contra la pobresa”

Interpretació en la Jornada "Nous camins de lluita contra la pobresa"