Jornada anual de l’Acord Ciutadà. 10 anys de treball en xarxa per a una Barcelona Inclusiva.

Jornada anual de l’Acord Ciutadà. 10 anys de treball en xarxa per a una Barcelona Inclusiva.