Jornada “L’Accessiblitat universal, una estratègia metropolitana”.

Jornada "L'Accessiblitat universal, una estratègia metropolitana".