Simbiòtic. Festival d'arts escèniques accessibles.

Jornada "L'Accessiblitat universal, una estratègia metropolitana".