Llei d'accessibilitat. Compareixences entitats del tercer sector.

Llei d'accessibilitat. Compareixences entitats del tercer sector.