Jornada "Una aposta pel futur dels Centres Especials de Treball"

Plenari del Consell Municipal de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona.