Plenari del Consell Municipal de Benestar Social.

Plenari del Consell Municipal de Benestar Social.