Pregó de la Festa Major de Les Corts, amb subtitulació en directe.

Pregó de la Festa Major de Les Corts, amb subtitulació en directe.