Pregó de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès, amb subtitulació en directe i llengua de signes.

Pregó de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès, amb subtitulació en directe i llengua de signes.