Pregó de la Festa Major de Sants amb interpretació en llengua de signes.

Pregó de la Festa Major de Sants amb interpretació en llengua de signes.