Jornada de formació de logopedes del CREDA

Pregó de la Festa Major de Sants amb interpretació en llengua de signes.