Pregó de la Festa Major del Poble-Sec amb interpretació en llengua de signes.

Pregó de la Festa Major del Poble-Sec amb interpretació en llengua de signes.