Inauguració Festival Inclús

Pregó de la Mercè, festa major Barcelona