Pregó festa major de Les Corts, amb subtitulació en directe.

Pregó festa major de Les Corts, amb subtitulació en directe.