Jornada m4all Day - Mobilitat per a tothom

Pregó festa major de Sarrià, amb subtitulació en directe i LSC