Pregó festa major de Sarrià, amb subtitulació en directe i LSC

Pregó festa major de Sarrià, amb subtitulació en directe i LSC