10 anys de Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Ens queda gaire per fer?

Presentació de l'Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació