Presentació de l’Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Presentació de l'Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació