Biennal Ciutat i Ciència: "A les entranyes de Barcelona: microbioma i salut"

Presentació del projecte DIMMB