Ceremònia d'entrega del Segell Làbora

Prou fums! La mobilitat que necessitem per salvar la nostra salut i lluitar contra l'emergència climàtica (acte online)